Pompeblêden

Jo hearre yn de “Pompebleden” meast Fryske en regionale ferskes. De presentaasje is yn’t  Frysk. Faken wurdt in gedicht, in nijtsje of in meidieling fanôf in regio krante dield.

Romke hat syn muzykfoarrie, foar dit programma, ferdield yn 52 wykmappen en brûkt der eltse wike ien fan. Dertroch hearre jo eltse wike oare ferskes en net allinne de meast bekende. De muzyk hat foar “elts wat wils” en jowt ek jo  grif in protte lúster plezier.

Hawwe jo it programma mist, dan is dat gjin probleem want it is hjir noch 14 dagen nei te belústerjen. Op de eigen webside fan Romke www.frisiana.frl is neist dizze muzyk ek in protte ynformaasje oer de eartiids bekende piratentiid fan Romke te riedplachtsjen.

 

Uitzending Gemist

Pompebleden 24 apr  * Nr 1042
As it wer simmer wurdt – instr ——Gilde Duo
De Keningin ———Doede Veeman
Bij ús yn de Súdwesthoek —-Rein Gerlofs – Nylân
Cafe de Zwarte Haan ——Stampers
De ûngelikense striid ——Irish Stew
Do fielst dy sa oan ein ——-Doarmers
Sjonge docht my goed ——-Griet Wiersma
Famke jou dy bleat ——-Simon Dijkstra & Alex Tienstra
Reade Riemke——- Marjan Fennema & L. Wielsma
Ik sjoch de sinne ûndergean ——Anneke Douma
Pake syn ark ——–Ritske Numan
Jelle Nijboer—– Sambrinco’s, Willy Weits en Fr. Operaferiening
De Herder en de Wetterhûn ——Strawelte en de Hunekop
Alleen naar Edens ——Tetman, Anne en Jarich de Vries
Wes dysels ——–Nanne Kalma en Ankie vd Meer
Myn stad – Dokkum ——-Sytse vd Werf
Swalkje troch Fryslân ——-Vermaningsband

Pompebleden 17 apr  * Nr 1041
Ik hâld fan dij ——-Dana Winner
De grote liefde ——Rommy
Jou my in tút fan dij —-Gurbe Douwstra
Wrâld fan goud ———-Bert Tinge
Sonja addio ———-Jappie en Annie Muizelaar
Geart Popel ————Sytse vd Werf
Sailor Boy ——-Windkracht 10
Leve de V.O.C.—— Pipegaaltsje Sjongers
Lot ut é lotterij ——Ferbean
Swiere sjek ——–Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)
Officer of the day march – instr—- Nieuwe Frisia’s
Terug naar mien stadsje ——-Alias the same
Harlekino ———Lytse Hille
Op it wetter ——Apollo Trio
Keaplju út de Westereen —–Anneke Douma
Lytse Nynke ———Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk
Un fijne meid ———-Irish Stew