Sneinske muzyk

“Sneinske muzyk” ferwiisd nei muzyk dy’t past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean út geastlike- country- en/of libbenslieten. De ferskes stean faken yn ferbân mei lok en tsjinslach yn it deistich libben. Genietsje mei nei dit soarte lieten. Romke makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear.

Het ‘levenslied’ is een lied waarin zaken uit het dagelijkse leven worden bezongen. De tekst gaat over de voor- en tegenslagen in het menselijk bestaan en heeft vrijwel altijd een moraal.
Het levenslied roept een sentimenteel of melodramatisch gevoel op. Een afgeleide is de smartlap. Met de smartlap wordt een verhaal verteld met een kop en een staart, dat verplicht slecht afloopt. Daarom wordt de smartlap
wel aangeduid als zijnde ‘vals sentimenteel’.

De programma’s binne hjir noch 14 dagen lang nei te belústerjen. Mear ynformaasje oer Romke is ek te besjen en te belústerjen op syn eigen webside: www.frisiana.frl

 

Uitzending Gemist

1e oere Sneinske muzyk – 11 nov * Utsending nr. 115
Er is vreugde —-Wietse v-d Heide
Somewhere between — Tumbleweeds
Voor moeder boven —-Belcanto’s
Verblijdt u in Jezus uw Heer —-Klaas en Riek Post
When two worlds collide — John Prine en Iris Dement
O dat oude lied dat mijn moeder eens zong —Anker Duo
O heer mijn God —–Singers of The Lord – Delfzijl
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Het steegje —-Johnny Jordaan en Willy Alberti
Glaube an Gott —–Vincent & Fernando
Een engel —– Herman Lippinkhof
Helpleas minskehert— Marjan Fennema e.o.
Meester hoe kunt Gij nog slapen— Mannenzanggroep Sion
Are you washed in the blood —-Ralph Stanley Brothers
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Zie ons wachten aan de stromen —Vrij en Blij olv Wessel Dekker
Aan Hemels paarlen poorten—- Froukje en Rennie uit Oosthem
Where could i go but to the Lord —-Elvis Presley
Voer mij hoger op ——Kleine kracht – Vroomshoop
Noch eefkes (piano)—– Bauke en Greetje
Come, holy spirit – instr —–Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Wat je diep treft —-Erik en Sanne
Ik ben Koninklijk Kind — Glorieklokken Peter Baan
Lichtjes in de duisternis —-Leger des Heils – jeugdkoor
I will pray for You —–Katherine Jenkins
Als Jezus met mij wandelt —Blijde Zaaiers o.l.v. Jaap Wessels
Ik heb gehoord van een land —- Zingende Zusjes Verheij
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Tiid  —–Dobber – Harich
Voorwaarts gaan wij in het licht —–Hommy en Emmy
Rood is de kleur van de liefde—– Petra
Geen liefde zo wonderlijk ——Mann.koor De Lofzang
If you are gonna do me wrong —–Vern Gosdin
Old Country Church——- Hank Williams Sr.
Gij doorgrond mijn hart – inst ——Fireorkest
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Rozen der liefde —–Wiko’s
Uw licht dat overwint —-Morning Light
Echte vriendschap —-Moonlights
Alleen op de wereld —–Rommy
Sta op en wandel —–Elly en Rikkert Zuiderveld
Geprezen zij des Heilands naam – instr –Blijde Klanken

Sneinske muzyk – 4 nov – 1e oere – Útsending nr:  114
Verlost door het bloed van het Lam —-Hommy en Emmy
Meestern ich dich Grüsse —–Oswald Sattler
Ik wil zingen van mijn Heiland – instr —Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Blauwe kinderogen ——Vader Abraham
Dromen en vragen —–Trijntje
Vol verwachting blijf ik uitzien —–Blijde Zaaiers o.l.v. Jaap Wessels
Groot is Uw trouw —–Ester Tims en Dolf Vorsterman
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Zij bloeien alleen in de schaduw —–Trio Tent
Kent gij Jezus —–Glorieklanken Aduard
Alles wat je wilt — U2
We varen thuis —-Mannenzanggroep Sion
With God in the valley, you’re never alone —Lynda Randle
Mijn Vaders handen ——Wietse v-d Heide
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Nowherelan ——Dobber – Harich
Jezus roept zondaars —–Chr.Visserskoor Crescendo – Urk
Ik bouw op u mijn Heiland —-Piet Sybrandy
Verloren—– Rommy
Hoort de stem van ’s Heren wachters —-Trio Tent
Kom tot het feest – instr—– Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Sneinske muzyk – 2e oere    +++++++++++++
Wiis—– Bauke en Greetje
Kom nu bij mij ——Elly en Rikkert Zuiderveld
Witter dan sneeuw —- Glorieklokken Peter Baan
Zal ik ooit een parel vinden —-Westlands Meisjeskoor
Wat is er veel veranderd —–Morning Light
Hear untfermje jo —-Dobber – Harich
Maria vir jou —–Piet Smit
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Rijst op – instr —–Fireorkest
Weet van het moment —-Morning Light
Westenwind —–Dana Winner
Er komen stromen van zegen—- Country Trail Band
Lead me, guide me—– Elvis Presley
Wie steekt toch ’s avonds al die lichtjes aan —-Melchior
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Gaude mater polonia —–Enschede’s Byz. Kozakkenkoor
Duizend mooie dromen —–Dana Winner
He walks with me ——Statler Brothers
Hoort Jezus noodt u —–Singers of The Lord – Delfzijl
Ik ken een allerschoonste naam —–Klaas en Riek Post
Ga de weg van het kruis —–Candle Lights – Nijbeets
Als ge in nood gezeten – instr —-Sursum Corde – Den Helder
Mijn volle verzekering – instr—– Rex Wilson