Sneinske muzyk

“Sneinske muzyk” ferwiist nei muzyk dy’t past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean út geastlike- country- en/of libbenslieten. De ferskes stean faken yn ferbân mei lok en tsjinslach yn it deistich libben. Genietsje mei nei dit soarte lieten. Romke makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear.

Het ‘levenslied’ is een lied waarin zaken uit het dagelijkse leven worden bezongen. De tekst gaat over de voor- en tegenslagen in het menselijk bestaan en heeft vrijwel altijd een moraal.
Het levenslied roept een sentimenteel of melodramatisch gevoel op. Een afgeleide is de smartlap. Met de smartlap wordt een verhaal verteld met een kop en een staart, dat verplicht slecht afloopt. Daarom wordt de smartlap
wel aangeduid als zijnde ‘vals sentimenteel’.

De programma’s binne hjir noch 14 dagen lang nei te belústerjen. Mear ynformaasje oer Romke en dit programma is ek te besjen en te belústerjen op syn eigen webside: www.frisiana.frl

 

Uitzending Gemist

Sneinske muzyk * 26 mei  1e oere *  Nr 142
Simmerjûn———————– Anneke Douma
Hast du heute schon darüber nachgedacht ———-Amigos
Tranen in mijn hart ——————Dana Winner
O sluit uw oog niet voor het licht —Glory Singers
De doorboorde hand —————–Zingende Zusjes Verheij
When we all get to Heaven———- Alan Jackson
Blijf bij mij Heer———————- Lemster Mannenkoor
In des Heilands liefdesarmen ——–Wietse van der Heide
Klop klop—————————— Wietse en Jaap
Uw Heiland roept u heden nog ——-Kleine kracht – Vroomshoop
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Het leven had weer zin————— Rommy
Ave Maria no morro ——————-Adam & Eve
So high ———————————Elvis Presley
Geloof hoop en liefde —————– Johan & Henk
Wandel in het licht met Jezus ———Hommy en Emmy Klein
Once you have gold ——————–Enya
Danny Boy —————————– Eduard Klassen (Canada)
Zouden wij ook eenmaal komen – instr —-Rex Wilson
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Nemen en geven ——————Vrijbuiters
K heb gehoord van een land ——Janne Schinkel
Geluk ——————————-Vader Abraham
Lord i want to be ——————IJloss – IJlst
Heer, God, U loven wij – instr —–Henk Prins – Lw.den
De Heer van de dans ————–Shalom Singers uit Surhuisterveen
Als ik maar weet – instr ————Sursum Corde – Den Helder
Tranen van blijdschap tranen van verdriet —Vrijbuiters
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Nader mijn God tot U ————–Chr.Man.koor Scheveningen
Jezus geeft blijdschap ————–Glorieklanken Aduard
Ik heb zovele vragen —————Morning Light
Wonder ——————————Dobber – Harich
Plovi plovi —————————Enschede’s Byz. Kozakkenkoor
Genade die mij zocht —————Leger des Heils
Zeg het aan Jezus ——————Klaas en Riek Post
Verdronken vlinder—————– Erik en Sanne
Nu aan het eind ——————–Morning Light
In een steeg vol ellende en nood –Hommy en Emmy Klein
Ballade pour Adeline – instr ——–Richard Clayderman

Sneinske muzyk – 19 mei 1e oere * Nr 141
Het is wondervol wat de Heer kan doen —-TrioTent e.d Hawayan Gospel
Er is een vriend ——————————Antsje en Richtsje
Wahre Freundschaft soll nicht wanken—– Montanara Chor
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost —Klaas en Riek Post
As it wier is dat de minsken —————-Ritske Numan
Verde – instr —————Rikey King
Beyond the sunset ——–Jo Stafford en Gordon Mc Raey
O blijde dag—————- Wietse van der Heide
Patrona Bavariae ———-Erik Rossing
Ga niet voort – instr ——-Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Lives railway in heaven —Patsy Cline
Alle dromen —————-Savannah
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Lichtstad met de paarlen poorten –It Ljochtbeaken – Shantykoor
Dem Herzen Jesu singe ————-Oswald Sattler
Een rivier van levend water ———Hommy en Emmy Klein
Mem ———————————-Hessel vd Wal
Ik wil zingen van mijn Heiland – —-Blijde Zaaiers o.l.v. Jaap Wessels
Hij wordt niet moe ——————-Ester Tims
Ik ken een rivier – instr————–Fireorkest
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Het leek wel nacht ————-Morning Light
We thank thee —————–Jim Reeves
Jezus denkt aan mij ———–Kleine kracht – Vroomshoop
Ik zag mijn moeder knielen —Mannenzanggroep Sion
God zag mijn tranen ———–Janne Schinkel
O zee van Gods liefde – instr –Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
The church in the wildwood ———-Andy Griffith
Hoe groot is de liefde van Jezus —–Duo Annie en Koert
As ik mar wit ————————–Candle Lights – Nijbeets
Ik tink dat Jo neist mij stean ———Dobber – Harich
Once upon a time ———————Country Trail Band
In m’n tuin bloeien de seringen ——Sybil en Wiel
Sterke rots vredevorst ————Elly en Rikkert Zuiderveld
Op reis met Jezus —————–Hommy en Emmy Klein
Heer ik kom tot U—————– Lemster Mannenkoor
Lady – instr———————— Vrijbuiters