Sneinske muzyk

“Sneinske muzyk” ferwiisd nei muzyk dy’t past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean út geastlike- country- en/of libbenslieten. De ferskes stean faken yn ferbân mei lok en tsjinslach yn it deistich libben. Genietsje mei nei dit soarte lieten. Romke makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear.

Het ‘levenslied’ is een lied waarin zaken uit het dagelijkse leven worden bezongen. De tekst gaat over de voor- en tegenslagen in het menselijk bestaan en heeft vrijwel altijd een moraal.
Het levenslied roept een sentimenteel of melodramatisch gevoel op. Een afgeleide is de smartlap. Met de smartlap wordt een verhaal verteld met een kop en een staart, dat verplicht slecht afloopt. Daarom wordt de smartlap
wel aangeduid als zijnde ‘vals sentimenteel’.

De programma’s binne hjir noch 14 dagen lang nei te belústerjen. Mear ynformaasje oer Romke en dit programma is ek te besjen en te belústerjen op syn eigen webside: www.frisiana.frl

 

Uitzending Gemist

Sneinske muzyk  *  24 mrt – Nr 135 – 1e oere
Where you there when they crusified my lord —Johnny Cash
Als de schaduwen vlieden ——-Wietse en Jaap
Oardielje net ——-Dobber – Harich
Komt tot de Heiland ——-Singers of The Lord – Delfzijl
Whispering hope ——– Jim Reeves
Zo is het leven ——-Vader Abraham
Zeg aan alle volkeren ——Shalom Singers uit Surhuisterveen
Zend het licht ——-Hommy en Emmy Klein
Easy on my mind —-Tompal Glaser
Ieder woord die spreekt van Hem —–Morning Light
Hij maakt nog de kranken gezond – instr —Blijde Klanken
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
De wijnstok ——-Glorieklanken Aduard
In the eye of the storm —–Country Trail Band
Er is een Heer – ——- Blijde Geluiden Muntendam
K ben reizend naar die stad —Chr.Visserskoor Crescendo – Urk
Ehre sei Gott in der Höhe —–Alpentrio Tirol
U bent de weg Heer ——-Mission
Jezus is bij me ———Singing Followers
Tel uw zegeningen – instr ——Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
De eeuwige weg——- Klaas en Riek Post
I just want to be where You are —–Don Moen
Uw naam is als een mantel ——Vlam
Reinbôge——– Bauke en Greetje
Ik wil wat met U praten, Heer —-It Ljochtbeaken – Shantykoor
Wat doet u met jezus Gods zoon —–Zingende Zusjes Verheij
Blommeliet ——-Sytse vd Werf
Een schat in aarden vaten —–Elly en Rikkert Zuiderveld
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
De Heilsoldaat ——–Marc Winter Band
He is got the hole world ——IJloss – IJlst
Houd dat kostbaars vast ——Morning Light
Zalig zijn zij in ’t geloof ——Mannenzanggroep Sion
Herr wie Du willst——- Oswald Sattler
Ginds in een steeg vol ellende en nood –Wout, Hommy en Emmy
In een wereld —–Janne en Gerrit Schinkel
Daarom ben ik blij —–Gert en Hermien
De wereld is nog niet vergaan —-Benny Neyman
Blijf met mij Heer – instr —–Sursum Corde – Den Helder

Sneinske muzyk  *  17 mrt – Nr 134 – 1e oere
Je bent niet alleen ——Dobber – Harich
Vaste rots ——-Laus Deo – Mannenkoor
He have to go ——Anita Kerr Singers
De joun fan it libben —–Marjan Fennema
Nooit weer terug—— Hommy en Emmy Klein
Daar is één die u nimmer vergeet ——Zingende Zusjes Verheij
How great to art ——Elvis Presley
Dank u heer —–Antsje en Richtsje
Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht ——-Klaas en Riek Post
I’m so glad ——Shalom Singers uit Surhuisterveen
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Ik wil daar zijn —–Wilma
Klokkenwals ——-Jerry & Mary Bey
I shoud still be there ——Johnny Cash
Heer, onze, God, hoe heerlijk is Uw naam – instr —-Henk Prins
Alles bijeen——- Morning Light
Liefde is de sleutel—— Ester Tims
Niet elke oester heeft een parel ——Wietse v-d Heide
Eens zocht ik naar aardse vreugde ——Glorieklanken Aduard
Will the circle be unbroken – instr—– Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Ik zie een witte stad ——Kleine kracht – Vroomshoop
Mein opa ——Amigos
Uw Jezus wacht op u —–Duo Huygen
De liefde geeft een zeldzaam gevoel——— Frank & Mirella
Als de levensstormen woeden ——–Hommy en Emmy Klein
Kies een moment voor gebed – instr—— Blijde Klanken – Henk Prins-Lwd
Geduldig zal ik wachten ——–Morning Light
Ja genageld aan ’t kruis ——-Mannensextet Almelo
Mij is de Hemel zo dichtbij ——Vlam
Dreigen u vaak stormen ——Singers of The Lord – Delfzijl
Gods hân ——Dobber – Harich
Spoedig zal komen de Hemelse Heer —–Candle Lights – Nijbeets
Vree in mijn hart ——–TrioTent e.d Hawayan Gospel
Nooit zag ik een vriend——- Ritske Numan
Kum ba yah——- Holy Light Singers
De geopende deur Anker Duo
Angels ——Enya
De weg de waarheid en het leven – instr ——Sursum Corde – Den Held

Sneinske muzyk *  10 mrt – Nr 133 – 1e oere
De Heer is mijn licht —-Hommy en Emmy Klein
Twee witte paarden —-Erik en Sanne
Gulf Coast Highway —-Emmylou Harris en Willie Nelson
Een tip van de sluier —-Boudewijn de Groot
God maakt het leven rijk —Klaas en Riek Post
Wat de toekomst brengen moge —Mannenzanggroep Sion
Allinich foar dij —-Rinke en Wietske
Het huisje bij de brug —-Wies Cave
Als trouwe oogstlieden – instr —-Henk Tent
Dit is it programma Sneinske Muzyk **********
Liefde heeft vele namen ——Rommy
Holding her and loving you —Vern Gosdin
Jezus wederkomst —— TrioTent e.d Hawayan Gospel
God is liefde ——It Ljochtbeaken – Shantykoor
Ik heb het zelf gezien (paaslied) —-Ester Tims
Der liebe Gott hat immer Zeit —–Patrick Lindner
Sjong fan de Hear ——Dobber – Harich
Er is een haven——- Gert en Hermien
Elvira Madigan – instr ——Francis Goya
2e oere Sneinske muzyk +++++++++++++
Die Sonne, der Mond ——Mika’s
Wie niet voor mij is ——Elly en Rikkert Zuiderveld
Evangelie sla je vleugels uit —–Morning Light
We shall not be moved —-Blijde Geluiden Muntendam
Liefste ——Trijn en Sytze
De trouwe bootsman —–Candle Lights – Nijbeets
Wohin soll ich mich wenden —–Oswald Sattler
Stepping in the light – instr —Blijde Klanken
Dit is it programma – Sneinske Muzyk **********
Ieder uur, ied’re stap —-Zanggroep Gideon
Zingen maakt blij —–Glorieklanken Aduard
O lam van God 2—– Wout v Beek & Hommy en Emmy
Vertrouwen op Hem ——-Zingende Zusjes Verheij
Ik zal er zijn —–Ester Tims
Er komen stromen van zegen – —- Ritske Numan
Evangeline ——-Emmylou Harris & The Band
De oude straatmuzikant ——Tante Leen
Zien wij nog wel ——-Morning Light
Gods trouw is wonderbaar —-Leger des Heils – Groot koor
En de vogels zongen – instr ——-Sweet People