Glasaaltjes uitgezet in Lemmer

0

Anderhalf miljoen glasaaltjes, gevangen in de monding van de Garonne en per koelwagen naar Lemmer vervoerd werden woensdag uitgezet in de Friese wateren. Met behulp van Europees geld, de beroepsvissers en de stichting Dupan hoopt men hiermee een bijdrage te leveren aan het op peil houden van de palingstand. Norbert Jeronimus van de stichting Dupan hoopt dat de glasaaltjes, eenmaal volwassen, zelf hun weg terugvinden naar de Saragossa zee. Dat gaat ze niet allemaal lukken. Beroepsvisser Freerk Visserman van Heeg hoopt voor die tijd zijn quotum vol te vissen met verscheidene groot geworden exemplaren. De schoorsteen moet roken en de paling ook. Nog steeds is het een gewilde delicatesse, gerookte paling. Radio Spannenburg was er bij en maakte dit filmpje. Wij waren niet de enige. De pers was massaal uitgelopen voor dit gebeuren bij het Ir. D.F. Woudagemaal. Onder andere de EO was er met een cameraploeg om opnames te maken voor “Wildernis onder water”