Betinking Slach by Warns 2018

0
Stifting Slach by Warns hield zaterdag de betinking als “Mienskipsdei”
Meer dan 100 dorpen hadden zich solidair verklaard met het mienskipsgevoel middels een oarkonde, dezen werden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Friesland. Johannes Kramer gedeputeerde voor de FNP nam het in ontvangst. Naast de gebruikelijke begeleiding van korps “De lytse südwesthoek”was ook de folkband Reizger te horen.