Haskeplein opgraving 2

0
In Balk is veel belangstelling voor de opgravingen van het oude kerkhof onder het Haskeplein. Aannemersbedrijf A Faber zal de archeologen van Sweco, ADC ArcheoProjecten en Crina eerst de ruimte geven voor onderzoek waarna de herinrichting van het Haskeplein kan plaats vinden.