Uitstel besluit Zandwinning

0

Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen
Dat persbericht rolde net op de mail van Radio Spannenburg binnen.
Hier de volledige tekst:

Raadsfracties CDA, FNP en VVD stellen voor om besluit zandwinning uit te stellen

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de zandwinning in het IJsselmeer. De fracties van de coalitiepartijen stellen voor om de besluitvorming in de gemeenteraad van De Fryske Marren door te schuiven.

Op de agenda van de gemeenteraad van woensdag 28 november staat een wijziging
van het bestemmingsplan. Die wijziging moet zandwinning mogelijk maken.

Vragen in de Tweede Kamer
Het onderwerp zandwinning heeft de afgelopen twee weken tot veel discussie geleid. Dit was aanleiding voor een aantal fracties in de Tweede Kamer om vragen te stellen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Minister Van Nieuwenhuizen heeft aan de Tweede Kamer toegezegd een brief met aanvullende informatie te sturen over het proces dat tot nu toe gevoerd is.

De fracties vinden het niet verstandig dat de gemeenteraad nu een besluit moet nemen over een dossier waarover in de Tweede Kamer nog vragen bestaan. Dit staat een zorgvuldige afweging van belangen in de weg.

Doorschuiven naar 2019
De fracties van het CDA, FNP en VVD stellen daarom voor dat het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan woensdag niet behandeld wordt door de gemeenteraad. Zij stellen voor om deze pas te behandelen nadat de Minister de Tweede Kamer verder geïnformeerd heeft.