Frysk op Riis hat ferlern

Yn it programma Gewoan Frysk komt Aant Mulder yn syn rubriek Taalferoaring werom op Frysk op Riis fan ferline snein. Der wie net in protte publiek, koam dat allinne troch de finale fan it frouljusfoatbal? Die ferlearen yn elts gefal ek.

Vorig artikelSchoorsteen Woudagemaal 100 jaar
Volgend artikelFryske reklamepriis 2018 útrikt yn Noordbroek