Nieuwjaarsreceptie De Fryske Marren

0

Dinsdagavond was de nieuwjaarsreceptie van Gemeente De Fryske Marren. Burgemeester Fred Veenstra vertelde in zijn toespraak dat de jaarwisseling dit jaar relatief rustig is verlopen en roemde de vele vrijwilligers, politie en brandweer die daaraan hebben bijgedragen. Hij was ook trots op de vele evenementen die ook weer in het afgelopen jaar een succes werden. Wel was het zorgelijk dat het met name tijdens deze evenementen veel te gemakkelijk was voor jongeren om aan alcohol te komen. Daar wil het gemeentebestuur volgend jaar op inzetten. Daarbij vertelde hij nog dat het college het goede voorbeeld te geven door mee te doen aan de “Ikpas” campagne. Die onderwerpen niet in deze samenvatting, maar…..