Frysk op Riis

0

It wiene echte leafhawwers fan de Fryske muziek die net om in bytsje wetter thús bleaunen. Zij wiene by it eerste Lustrum fan Frysk op Riis yn de teatertùn. De swear wie tige goed en it wie de measte tiid droech.