Wethouders De Fryske Marren beëdigd.

0

De zes wethouders staan klaar om te worden beëdigd. Van links naar rechts zijn dat: Janita Tabak (PvdA), Barbara Gardeniers (CDA), Chris van Hes (FNP), Irona Groeneveld (GroenLinks), Remboud van Iddekinge (FNP), Luciënne Boelsma (CDA).Burgemeester Veenstra was wegens ziekte afwezig. Raadslid Gerda de Vries nam als vice voorzitter zijn taak waar. Het coalitie-akkoord werd nog niet besproken. Wegens het tijdgebrek besloot de raad om daar na het zomerreces een aparte raadsvergadering aan te wijden.