Fryske taal en kultuurpriis 2023 foar Kritetoaniel De Jouwer

0

Sneon 16 maart waard, nei de lêste foarstelling fan “De Himelsters, de Fryske taal en kultuurpriis 2023 fan De Fryske Marren útrikt oan it Kritetoaniel De Jouwer.