In de bijstand en samenwonen? Gemeente De Fryske Marren wil dit gaan stimuleren

0
Woningen in Joure (foto: Google Street View)

Inwoners van De Fryske Marren met een bijstandsuitkering die willen samenwonen, kunnen vanaf nu op proef zes maanden samenwonen, zonder dat dat financiële gevolgen oplevert.

“Het zou jammer zijn als mensen niet samen willen wonen omdat ze het vervelend vinden om gekort te worden op hun uitkeringen”, aldus wethouder Luciënne Boelsma van de gemeente De Fryske Marren.

Schaamte om samen te gaan wonen

Het hete hangijzer is dus vaak de uitkering. Samenwonenden hebben geen recht op individuele uitkeringen. De stap om te gaan samenwonen kan dan lastig zijn. Boelsma: “Twee jaar geleden bedacht de gemeente een pilot en nu hebben we besloten dat het écht beleid wordt binnen De Fryske Marren.”

Het verhaal heeft twee kanten. “Je moet mensen de kans geven om samen te kunnen wonen. Het zou jammer zijn als mensen dat niet willen, vanwege gevolgen voor de uitkering. De tweede kant van het verhaal is dat er veel mensen zijn die een woning zoeken. Je moet niet in een eigen woning blijven zitten omdat je niet wil dat uitkeringen worden samengevoegd. Als inwoners definitief gaan samenwonen, gebeurt dat natuurlijk wel. Maar na een half jaar ben je dan wel gewend aan de nieuwe situatie.”

Menselijker

De menselijke maat speelt volgens Boelsma ook een belangrijke rol in dit project. “Waar voorheen mensen best wel moeite hadden om om te gaan met de regels van de participatiewet, moet dat nu anders. Mensen zagen door de bomen het bos niet meer. Daarom hebben we nu in het bijzonder naar de menselijke maat gekeken. Wat kan wel en wat kan niet?
We zien dat mensen nu aan allemaal regeltjes moeten voldoen en daarom zijn ze in Den Haag nu bezig om dat te veranderen. Met deze oplossing willen we als gemeente daarop vooruit lopen. We proberen binnen de wetten de ruimte op te zoeken.”

Weinig deelname tijdens pilot

De gemeente kijkt tevreden terug op de pilotperiode, maar had wel gehoopt op meer deelnemers. “Er is maar één stel die er gebruik van heeft gemaakt,” aldus Boelsma. “Dat kan twee dingen betekenen. Het kan zijn dat mensen geen belangstelling hebben, maar dat denken we niet. In Tilburg doen ze dit ook en daar maken mensen er wel gebruik van. Wij denken dat het meer kenbaar moet worden gemaakt. We moeten meer in contact treden met mensen met een uitkering.”

Niet alleen voor mensen in de bijstand

De gemeente roept inwoners die willen samenwonen, maar de stap niet durven te maken, dan ook op om zich te melden. Het traject zou eerst gaan om vier maanden, maar dat is verlengd tot een half jaar. “Een best lange tijd om het te proberen. Niet alle gemeentes hebben dat”, aldus Boelsma. “En het geldt niet alleen voor mensen met een uitkering. Ook voor broers en zussen die willen samenwonen. Als de gemeente op het sociaal domein beleid bedenkt, leggen we dat ook altijd voor aan de adviesraad sociaal domein. Dat is een groep mensen die met ons meedenkt en adviseert. Zij hebben gezegd: het zou mooi zijn als je het kan uitbreiden. Die credits liggen dus bij de adviesraad.”

Meer informatie over het proefsamenwonen is te lezen op de website van de gemeente.