Werkzaamheden aan bruggen en tunnel. Dit zijn de knelpunten.

0
De brug bij Spannenburg (foto: Rijkswaterstaat)

Van 26 april tot en met 3 mei zijn er diverse werkzaamheden aan bruggen in de regio. Ook de tunnel tussen Joure en Sneek gaat weer volledig dicht. Dit meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om de brug bij Spannenburg, de brug bij Oude Schouw en de Prinses Margriettunnel.

Brug Spannenburg

Van maandag 29 april 07:00 uur tot dinsdag 30 april 17:00 uur zal de brug bij Spannenburg gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen dus wel gebruik blijven maken van de brug. De afsluiting is noodzakelijk voor het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag op het beweegbare deel van de brug.
Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de werkzaamheden die in december 2023 zijn uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het asfalt sneller slijt. Dat komt door het extra verkeer die tijdens de afsluiting van de Prinses Margriettunnel over de brug ging. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de snelweg A7, snelweg A6 en autoweg N354. Landbouwverkeer wordt omgeleid via de Prinses Margrietbrug in Lemmer.

Prinses Margriettunnel (foto: Rijkswaterstaat)

Prinses Margriettunnel

De eerste fase van de herstelwerkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel is afgerond. De ankerpalen in het middelste gedeelte van de tunnel zijn aangebracht. Daarmee is de basis gelegd voor de verdere versterking van de zijwanden van de tunnel. De fase die nu volgt, vraagt om een aanpassing van de verkeerssituatie. Eén tunnelbuis wordt afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de andere buis.

Van vrijdagavond 26 april 19:00 uur tot maandagochtend 29 april 05:00 uur zal de Prinses Margriettunnel volledig afgesloten zijn om deze omzetting mogelijk te maken. Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met deze afsluiting en omleidingsroutes te volgen.

Werkzaamheden in de Prinses Margriettunnel (foto: Radio Spannenburg, Erik de Boer)

Tijdens de afsluiting zal het verkeerssysteem in de tunnel dus worden aangepast. Momenteel is er voor het verkeer in beide tunnelbuizen slechts één rijstrook per richting beschikbaar. Na de aanpassing zal er in de tunnelbuis van Joure naar Sneek ruimte worden gemaakt voor twee rijstroken. Er is één strook voor de richting Sneek naar Joure en één voor de richting Joure naar Sneek. Deze rijstroken worden van elkaar gescheiden door een betonnen afschermingswand, waardoor het verkeer veilig gescheiden blijft. De andere tunnelbuis zal worden ingericht als bouwterrein voor de aanvang van de tweede fase van het herstel.

De aanleg van de nieuwe rijstroken en de ombouw van de tunnel vereisen een volledige afsluiting van de Prinses Margriettunnel op de A7 tussen de aansluitingen Joure West (23) en Sneek-Oost (22). Deze afsluiting is noodzakelijk om de werkzaamheden efficiënt en veilig uit te kunnen voeren.

Tijdens de weekendafsluiting zijn enkele op- en afritten afgesloten voor verkeer. Het gaat om de oprit 21a Woudvaart, de oprit 22B Sneek-Oost en de oprit 23D Joure-West. Daarnaast zal verzorgingsplaats Bloksloot, inclusief het tankstation, niet bereikbaar zijn. Er zijn diverse omleidingsroutes beschikbaar voor weggebruikers, waaronder routes via de A31 en A32. Deze omleidingsroutes worden duidelijk aangegeven met gele borden langs de weg.

Brug Oude Schouw (foto: Rijkswaterstaat)

Brug Oude Schouw

De brug bij Oude Schouw zal van maandag 29 april 07:00 tot vrijdag 3 mei 17:00 uur gesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik maken van de brug. Rijkswaterstaat zal een nieuwe slijtlaag aanbrengen op het asfalt van het beweegbare deel van de brug en een uitspoeling vlak voor de brug verhelpen. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de snelweg A32 en autoweg N354. Landbouwverkeer wordt omgeleid via de parallelrijbaan van de A32 onder het Mid-Fryslân Aquaduct door bij Grou.