Herstel fundering toren Belvedère in Oranjewoud gaat binnenkort van start

0
Toren Belvedère (foto: Radio Spannenburg, Douwe van der Kooij)

Ongeveer twee jaar geleden lagen de plannen klaar om de fundering van de uitkijktoren Belvedère in Oranjewoud te herstellen. Het plan liep vertraging op door een negatief welstandsadvies. De vereiste omgevingsvergunning liep daarom vertraging op. Het plan is inmiddels aangepast en binnenkort zal de vergunning worden verleend door de gemeente Heerenveen.

De werkzaamheden voor de uitvoering van de fundering zullen dan op korte termijn beginnen. Geen dag te laat, want het is namelijk dit jaar 100 jaar geleden dat de toren Belvedère is gebouwd.

Staatsbosbeheer zal zorg dragen voor aanpassing van de omgeving van de toren. Er wordt geprobeerd om de werkzaamheden nog dit jaar te voltooien. Maar er wordt een slag om de arm gehouden, want een uitloop van enkele maanden is mogelijk. De vertraging heeft geen invloed op de financiering van dit project.

Als alles klaar is kunnen de kinderen van de basisscholen de gang naar de uitkijktoren Belvedère in Oranjewoud weer in hun schoolreisjes opnemen.

Uitkijktoren “Belvedère” en museum “Belvédère”

Vlakbij de toren Belvedère staat het museum Belvédère. De schrijfwijze daarvan verschilt echter enigszins door de streepjes op enkele e’s. Waarom dat zo is, blijft onbekend. Toevallig is de architect van de herstelwerkzaamheden van de fundering van de toren Belvedère dezelfde als de architect voor de bouw van het museum Belvédère, namelijk Eerde Schippers van INBO architecten.