Wanneer zijn werkzaamheden bij Heerenveen klaar? “Na de bouwvak nog een paar weken werk”

0
Werkzaamheden aan de op- en afritten bij Heerenveen (foto: Radio Spannenburg, Douwe van der Kooij)

Wie regelmatig met de auto naar Heerenveen rijdt, heeft vast en zeker hinder ondervonden van wegwerkzaamheden en omleidingen. Vanwege het steeds drukker wordende verkeer dreigt Heerenveen dicht te slibben. Daarom zijn maatregelen getroffen om, samen met de provincie en Rijkswaterstaat, ervoor te zorgen dat het verkeer vanuit de op- en afritten van de A32 vlotter en veiliger doorstroomt.

Verslaggever Douwe van der Kooij in gesprek met projectorganisator Ids de Boer

Rotonde Oranjewoud/Skoatterwâld eerder open

Ids de Boer is projectorganisator en zegt dat alles volgens planning verloopt. “De rotonde bij Oranjewoud/Skoatterwâld is afgelopen weekend al open gegaan. Wij hebben hard gewerkt om het eerder af te krijgen.”
De opening betekent dat het verkeer niet meer hoeft om te rijden om vanuit het centrum naar Wolvega of naar Joure of Leeuwarden te rijden. Daarnaast was de rotonde nabij het industrieterrein BFI was al enige maanden eerder klaar.

Rotonde Oranjewoud/Skoatterwald (foto: Radio Spannenburg, Douwe van der Kooij)

Rotonde bij Saskiaflat nu aan de beurt

Het einde is dus in zicht, maar het project is nog niet klaar. Ids: “Direct na de opening van de rotonde Oranjewoud/Skoatterwâld zijn we vrijdagavond van start gegaan met vervangen van de rotonde Heerenveen-Midden (Burgemeester Falkenaweg, nabij de Saskiaflat, red.) voor een kruising met verkeerslichten. Tot en met vrijdag 26 juli is deze kruising daarom afgesloten.”
Tijdens de wegafsluiting wordt het autoverkeer vanuit Heerenveen-Midden en De Akkers via lokale wegen omgeleid.

Laatste fase

De nieuwe kruising met verkeerslichten is vanaf zaterdag 27 juli beschikbaar voor het verkeer. Vanwege de bouwvakvakantie wordt er vervolgens tot maandag 26 augustus niet gewerkt. De eerste weken werkt de aannemer door op zaterdag en zondag. Dit zorgt ervoor dat de afsluiting niet langer dan zes weken zal duren.

“Na de bouwvak hebben we nog een paar weken nodig om de parellelstructuur van de Burgemeester Falkenaweg af te maken,” sluit Ids af. Dat is het laatste onderdeel van het project Heerenveen Beter Bereikbaar.