Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân pakt verhuisdozen in voor nieuw onderkomen in Oude Raadshuis

0
Het Oude Raadshuis in Balk (foto: Radio Spannenburg, Nelie de Vries)

Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân krijgt in oktober een nieuwe plek in het Oude Raadhuis in Balk. Op de eerste van oktober krijgt de stichting die de geschiedenis van Gaasterland bewaard de sleutel van het monumentale pand aan de Luts. De stichting heeft grootste plannen, maar dat heeft een lange aanloop gehad.

Huidige locatie was behelpen

Het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân (HWG) zit nu nog op de zolder van Johan Groenewoud aan de Raadhuisstraat 29 en daar willen ze al geruime tijd weg. “Het is te klein”, vertelt secretaris Sietske Dijkstra. “Wij zijn daar eigenlijk aan ons succes ten onder gegaan. We krijgen namelijk steeds meer medewerkers over de vloer, plus mensen die ons op komen zoeken. Maar om het daar toegankelijk te krijgen voor een groter publiek… Nee, dat gaat daar niet lukken. We zitten daar best ongelukkig. Je kan er niet eens meer koffie zetten.”

Slepend traject bij de gemeente

Na een lange periode van onderzoeken en gesprekken heeft het HWG het bij de gemeente voor elkaar gekregen dat ze mogen verhuizen naar het Oude Raadhuis in Balk. Dijkstra en haar medebestuursleden hebben veel werk moeten verrichten om dat voor elkaar te krijgen. “We zijn er eind 2021 al mee begonnen. De eerste gesprekken waren in 2022. Maar voordat je bij de gemeente binnen bent…”

De stimulator achter dit hele traject is Johan Heegsma. “Hij is altijd bezig met cultuur en Balk”, zegt Dijkstra. “In 2022 hebben we een projectgroep opgericht. We zouden een gesprek aanvragen met de wethouder, maar toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen om de hoek kijken. Wethouder Roel de Jong vertrok en we moesten wachten op een nieuwe wethouder. Dat werd Janita Tabak. Zij vond dat we eerst moesten onderzoeken of we geen plek konden krijgen in het nieuw te bouwen Multifunctioneel Centrum, bij de huidige Trieme.”

Er volgde een onderzoek, waaruit geconcludeerd werd dat het HWG daar niet paste. Dijkstra: “Dat komt omdat alle ruimtes daar multifunctioneel gebruikt moeten worden. Wij hebben veel spullen die we opslaan omdat het bewaard moet blijven. Dat archiefmateriaal is niet om te delen. De onafhankelijk adviseur zei dat het niet zou gaan werken.”

Pas begin 2023 kreeg het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân een gesprek met de gemeente. Dijkstra: “Dat leidde tot het vaststellen van een nieuw accommodatiebeleid. En na aanleiding daarvan hebben wij ingesproken in de gemeenteraad en hebben wij de politiek gevraagd wat ze wilden met het Oude Raadhuis in Balk.”

Het HWG zit nu nog in een krappe ruimte op de zolder van de Raadhuisstraat 29 (foto: Radio Spannenburg, Ronald van der Pol)

Ideeën voor de Blokzaal

Zo is de bal gaan rollen en per 1 oktober krijgt de stichting de sleutel van het raadhuis. Op de benedenverdieping gaat het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân een zaal huren. Het gaat alweer om de vijfde verhuizing van het HWG. “We zijn begonnen in Oudemirdrum en hebben ook al in Sloten gezeten. We gaan straks de Blokzaal huren. Deze mogen wij inrichten als werk- en expositieruimte.”

“De ruimte kunnen we wat ons betreft direct gebruiken, maar de gemeente wil het gebouw graag verduurzamen. Ze willen intern verbouwen. Dat hoeft om ons niet, maar daar gaan wij niet over. Ons idee is om een entree te maken onder de bordestrap, bij het gevangenisje. Dan komt je in de Blokzaal. Deze willen we in tweeën delen. In het eerste gedeelte komt een expositieruimte met een grote tafel. Daar kunnen inwoners aanschuiven om vragen te stellen over de geschiedenis van Gaasterland of families.”

Aan de andere kant van de zaal komen de bureaus en het archief. Deze wordt gescheiden door een flexibele wand.
De raadszaal zelf, op de bovenste verdieping, wordt gebruikt als trouwzaal. De flexibele wand gaat eruit. Het was ook bedoeling dat de Blokzaal voor trouwerijen ingezet zou worden, maar dat idee is dus van de baan.

Nog enkele hindernissen te gaan

Het Oude Raadhuis wordt nu ook gebruikt door leden van het sociale wijkteam. Zij gaan verhuizen naar een andere ruimte in het Raadhuis of een ander gebouw. “Maar dat gaat om één of twee mensen. Het is sporadisch dat ze gebruik van de ruimtes maken.” Dijkstra denkt dat ook dat dit geen problemen op gaat leveren.

Een ander aandachtspunt zijn de financiën. “De huur is schappelijk, het is kostendekkend. Maar het is wel een hele hap, aangezien we afhankelijk zijn van donateurs en giften. Eerst kregen we een structurele subsidie, maar zo werkt het tegenwoordig niet meer. Nu het gaat om afgebakende projecten.”

Al met al staan de leden te popelen om te gaan verhuizen. “En nu maar hopen we dat we hier tot in lengte van dagen mogen blijven zitten.”