Nieuwbouw in Vegelinsoord weer actueel

0
Bestemmingsplan Vegelinsoord (foto: Radio Spannenburg, Henk Jansen)

Vorig jaar is vanuit het plaatselijk belang van Vegelinsoord een initiatief geweest om te inventariseren wat er allemaal leeft in de regio van de Haskerveenpolder. Inmiddels staat nieuwbouw in het dorp weer op de agenda.

Een werkgroep bestaande uit dorpsgenoten hebben een dorpsvisie gemaakt. Twee dorpsavonden werden er in dorpshuis Sethage georganiseerd waar in totaal een honderdtal dorpsgenoten hun ideeën, wensen en gedachten konden uiten en polsen bij de andere deelnemers.

Het verslag is eind 2023 aangeboden aan Plaatselijk Belang Vegelinsoord, en het is in de jaarvergadering begin 2024 aan de leden gepresenteerd. De snelloper vanuit visie is nieuwbouw.

Laatste nieuwbouw alweer jaren geleden

Een tiental jaren terug is de laatste nieuwbouw gepleegd in Vegelinsoord aan de Zuidoostzijde van het dorp. Destrijds zijn daar tien woningen gerealiseerd als fase 1. Fase 2 was geprojecteerd tussen fase 1 en het Hearrenfeanster Kanaal. Het vervolg is er echter nooit gekomen.

Inmiddels is het plan weer uit de mottenballen gehaald om te kijken of er genoeg animo is om dit alsnog te realiseren. Samen met de gemeente is het wederom op de agenda gezet. Op de jaarvergadering is het concept toegelicht aan de leden.

Fase 1 en fase 2 (foto: Radio Spannenburg, Henk Jansen)

Werkelijke woningaanvraag in kaart brengen

Plaatselijk belang heeft nu een brief in de regio verspreid over wensen en behoeften. Dit om in een later stadium aan te kunnen sluiten op de werkelijke woningvraag. Aangezien dit vaak langdurige trajecten zijn zullen er meerdere rondes gepasseerd moeten worden om werkelijk in actie te komen.