Friese zadenmengsels moeten biodiversiteit in natuur gaan versterken

0
Henk de Vries van It Fryske Gea, Monique Plantinga van Wetterskip Fryslân, Jojanneke Bijkerk en Mark Hilboezen van It Fryske Gea. (foto: It Fryske Gea)

Om de biodiversiteit rondom de natuurgebieden van It Fryske Gea te vergroten, heeft de natuurorganisatie haar krachten gebundeld met de zaden- en plantenkwekerij Cruydt-Hoeck. Samen hebben zij Fryske Siedmingsels samengesteld. Het zijn zadenmengsels die zijn gewonnen uit natuurgebieden zoals de Slachtedyk en de Friese IJsselmeerkust. Deze zaden zijn vermeerderd en worden nu in grotere hoeveelheden beschikbaar gesteld aan andere grondeigenaren.

Jojanneke Bijkerk vertelt over haar werk en de samenwerking met It Fryske Gea

Behoud van Nederlandse flora

De Cruydt-Hoeck zit in Nijeberkoop. Zij zijn gespecialiseerd in het verzamelen, vermeerderen en verkopen van wilde bloemenzaden en planten, met als doel om de Nederlandse flora te behouden. Jojanneke Bijkerk, ecoloog en eigenaar van de Cruydt-Hoeck, legt uit hoe dat in z’n werk gaat. “We werken met meer dan vijfhonderd verschillende wilde plantensoorten uit Nederland, die bijdragen aan de lokale biodiversiteit in tuinen, parken en openbare ruimtes.”

De passie van Jojanneke en haar man voor de Nederlandse wilde flora leidde 17 jaar geleden tot de oprichting van het bedrijf. “Mijn man is een gepassioneerd kweker en ondernemer, terwijl ik meer de ecoloog en plantenbioloog ben,” vertelt Jojanneke. “Samen met ons team produceren we wilde zadenmengsels om bij te dragen aan de biodiversiteit.”

Samenwerking

It Fryske Gea, beheerder van verschillende natuurgebieden in Friesland, werkt sinds kort nauw samen met Cruydt-Hoeck. “Bij It Fryske Gea kwamen regelmatig vragen binnen over het zaaien van planten in bermen,” zegt Jojanneke. “Ze waren huiverig vanwege het risico van exoten, maar toen ontstond het idee om inheemse, Friese zaden te gebruiken. Dit leidde tot de samenwerking met Stichting Het Levend Archief en de oprichting van een nationale zadenbank voor wilde planten.”

Een van de natuurgebieden waar deze samenwerking tot uiting komt is De Slachte, een oude dijk met unieke flora. “Op De Slachte groeien soorten zoals rode klaver en de zeldzamere gele morgenster, die belangrijk zijn voor wilde bijen,” aldus Jojanneke. “Dankzij het maaibeheer gedijen deze planten goed.”

Pinksterbloemen, de Gele morgenster en Rode klavers (foto: It Fryske Gea)

Voorzichtigheid geboden

Jojanneke haar werk bestaat dus uit het verzamelen van zaden uit het wild. Dat doe ze in kleine hoeveelheden. Daarna kweekt ze de zaden op in kassen en vermeerdert ze op hun kwekerij. “We verzamelen voorzichtig om de wilde populaties niet te verstoren. Vervolgens kweken we de zaden op en bieden ze aan in verschillende hoeveelheden, van kleine zakjes voor particulieren tot grotere verpakkingen voor gemeenten en hoveniersbedrijven,” legt Jojanneke uit.

Gemeenten en hoveniersbedrijven kunnen met deze zadenmengsels bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit. “We blijven voortdurend zoeken naar manieren om ons assortiment te verbeteren en nieuwe zaden te verzamelen,” zegt Jojanneke. “Er is geen excuus meer voor gemeentebesturen om niet aan de slag te gaan. Met onze zaden en adviezen kunnen ze de plantengroei en biodiversiteit in hun gebieden stimuleren.”

Praktische oplossing voor gezond ecosysteem

It Fryske Gea speelt dus een cruciale rol in deze samenwerking door inheemse soorten te beschermen en te vermeerderen, waardoor de biodiversiteit in Friesland verder kan floreren.

Met de Fryske Siedmingsels willen de samenwerkende organisaties een praktische oplossing bieden voor het herstel van biodiversiteit in Friesland. Door lokale zadenmengsels te gebruiken, dragen grondeigenaren bij aan een gezonder ecosysteem en ondersteunen ze de inheemse flora en fauna.