Wethouder licht perspectiefnota toe: dit zijn de plannen voor komend jaar

0
Nieuwbouw in Joure (foto: Radio Spannenburg, Erik de Boer)

Het college van de gemeente De Fryske Marren heeft de plannen voor 2025 aan de raad gepresenteerd, waarbij een totaalbedrag van 7,5 miljoen euro wordt geïnvesteerd. De focus ligt op onderwijs, leefbaarheid en het sociaal domein, waarbij bedragen aan diverse projecten worden toegewezen. Wij vroegen wethouder Remboud van Iddekinge om een toelichting op deze perspectiefnota.

Investeringen in volkshuisvesting en ruimtelijke ordening

Een belangrijk deel van de investering, 1,4 miljoen euro, gaat naar ruimtelijke ordening, waaronder volkshuisvesting. “Het gaat om projecten in grote en kleine kernen, vooral in Lemmer, Joure en Balk,” aldus Van Iddekinge. “Met name sociale huur krijgt veel aandacht, aangezien dit een groot probleem is, waarvoor gelukkig nu geld beschikbaar is.”

Ontwikkelingen bij de Ulesprong en zuidoostoever

Daarnaast is er een bedrag tussen de zeven en negen ton gereserveerd voor de club van aanjagers, die zich inzetten voor de ontwikkeling van kitesurfen bij de Ulesprong en de zuidoostoever. “De club is al jarenlang bezig om dit te realiseren. De Ulesprong is dan ook een groot project,” vertelt de wethouder.

De Ulesprong (foto: Radio Spannenburg, Darshan Boerema)

Ontsluiting van de Lemsterrijn en de Lelylijn

De mogelijkheid van ontsluiting van de Lemsterrijn tussen Lemmer en de Tsjûkemar staat nog steeds op de agenda. “Dit project sluit aan bij de grote ontwikkeling van de Lelylijn, die in het hoofdlijnenakkoord van de nieuwe regering staat,” legt de wethouder uit. “Hoewel we nog niet zeker weten of de Lelylijn er komt, zou deze vaarverbinding een logische stap zijn binnen zo’n groot project.”

Multifunctioneel Centrum voor sport en cultuur

De gemeente plant ook de realisatie van een Multifunctioneel Centrum voor sport en cultuur in Balk. “Daar moet de nodige vernieuwing plaatsvinden,” aldus Van Iddekinge. “De sportzaal van Balk, die uit 1963 stamt, heeft genoeg diensturen gedraaid.”

Ook Zalencentrum De Treemter in Balk is volgens de gemeente niet meer toekomstbestendig en zou een nieuwe plek moeten krijgen in het nieuw te bouwen MFC (foto: Radio Spannenburg, Ronald van der Pol)

Ondersteuning voor andere verenigingen

Hoewel niet alles tegelijk kan, wordt ook gekeken naar andere verenigingen, zoals de voetbalverenigingen. “De drie voetbalverenigingen in Sint Nicolaasga zijn al wat verder in het proces. We hebben ook VV Lemmer op de radar, en er is een mogelijkheid om over een paar jaar iets te realiseren, afhankelijk van de financiële haalbaarheid.” vertelt de wethouder. “Dat moet zeker haalbaar worden, gezien het voorkeursrecht van de gemeente. Er ligt al een koppeling.”

Het voetbalveld van VV Lemmer (foto: Radio Spannenburg, Darshan Boerema)

Dekking door verhoging van onroerendezaakbelasting

Om de plannen te financieren, zal de onroerendezaakbelasting (OZB) met twee procent worden verhoogd. “Ik ben geen voorstander van belastingverhogingen, maar gezien de huidige opgaven en plannen vinden we dit legitiem,” zegt de wethouder. “Het is een middel om de dekking rond te krijgen.”

Druk door landelijke BTW-verhoging

De aangekondigde BTW-verhoging vanuit Den Haag zorgt voor extra druk voor de inwoners van de gemeente. “Dit kan een sneeuwbaleffect veroorzaken, met name in de culturele sector,” waarschuwt de wethouder. “Als de BTW van 9 naar 21% gaat, heeft niemand daar baat bij – noch de ondernemers, noch de gemeente, noch de toeristen. Het water staat ons aan de lippen, en we moeten duidelijk maken dat de maat vol is.”

De gemeente De Fryske Marren staat voor grote uitdagingen in 2025, maar probeert ondanks de financiële druk door aankondigde landelijke maatregelen, de dekking sluitend te krijgen.