Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Adres
Radio Spannenburg
Dubbelstraat 10
8561 BC BALK

Telefoon
0514-602121

E-mail
Heeft u tips voor onze programma’s, persberichten of tips voor de uitgaansagenda? Mail ons dan op info@radiospannenburg.nl

Over Radio Spannenburg
Stichting Radio Spannenburg is opgericht in 2011. Sinds 1 januari 2014 is Radio Spannenburg de lokale omroep van de nieuwe gemeente De Fryske Marren. De naam Radio Spannenburg is door de medewerkers gekozen, omdat de toren van Spannenburg als het ware het zichtbare centrale punt van het grondgebied van de gemeente is. Bovendien is het een voor bewoners maar zeker ook voor bezoekers van dit gebied een bekend en herkenbaar baken. Symbolisch is dat precies wat Radio Spannenburg als visie uitdraagt: herkenbaar en zichtbaar in het eigen gebied.

Programma-aanbod
Het aanbod aan programma’s is zoals de samenstelling van de inwoners van de gemeente: gevarieerd, eigenzinnig, lokaal georiënteerd en herkenbaar. Er is een breed palet aan soorten programma’s. Informatie, actualiteiten, zingeving en cultuur zijn volop vertegenwoordigd. De Friese taal, de identiteit van de provincie, wordt daar waar mogelijk gebruikt maar niet uitsluitend. Voor iedereen is er wel iets van zijn of haar gading te beluisteren. De programma’s worden gemaakt en gepresenteerd door enthousiaste vrijwilligers. In leeftijd variërend van 12 tot 90+. Jong en oud kan een bijdrage leveren. Het wettelijk verplichte Programma Bepalend Orgaan doet een uitspraak over alle programma’s en legt hiermee verantwoording af aan het Commissariaat van de Media. De programmacoördinator beoordeelt vooraf of een programma past binnen de wettelijke kaders en waar dit het best tot zijn recht komt in de totale programmering.

Bestuur

  • Siebren Hoekstra | voorzitter
  • Roelof Muurling | secretaris
  • Tineke Zuidema | penningmeester
  • Hans Eisma | algemeen bestuurslid
  • Lucas Hoogkamp | algemeen bestuurslid
  • Jonathan Mink | algemeen bestuurslid