Fryske tsjerketsjinst FOET

Eltse moanne fersoarget de stifting FOET in Fryske tsjinst yn de Frederikustsjerke yn Sleat. Yn de regel wurdt dizze tjinst troch Radio Spannenburg opnommen en de fjirde snein fan de moanne utsjoert.

Uitzending gemist

Fryske tsjerketsjint FOET is ûnderdiel fan it Wisselprogramma. De útstjoeringen fan Fryske tsjerketsjinst FOET binne te belústerjen op de data 26 jannewaris, 23 febrewaris, 22 maart, 26 april, 24 maaie, 28 juny, 26 july, 23 augustus, 27 septimber, 25 oktober, 22 novimber en 27 desimber 2020. Kies foar 12:00 oere om de útstjoering te belústerjen.