Klachtenprocedure

Als je ontevreden bent over berichtgeving van Radio Spannenburg, of je vindt dat openbaarmaking van bepaald materiaal inbreuk maakt op jouw (privacy)belangen, dan kun je dit kenbaar maken op e-mailadres info@radiospannenburg.nl t.a.v. het bestuur.
Wij proberen in ieder geval binnen vijf werkdagen contact met je te zoeken. Beslissingen worden altijd teruggekoppeld aan de indiener van de klacht.

Om een klacht goed te kunnen beoordelen is het van belang dat alle gegevens rond de klacht correct worden omschreven. In verband met de AVG-wetgeving worden de persoonsgegevens bewaard zolang de klacht in behandeling is.

In een aantal gevallen kan een klacht vrij snel worden verholpen, bijvoorbeeld in geval van een typefout of onvolledigheid in een nieuwsbericht.

Als het beoordelen van een klacht langer duurt dan 5 werkdagen, dan sturen we een ontvangstbevestiging met informatie over de klachtenprocedure.

Bij de beoordeling wordt gekeken of de klacht valide is en hoe het is ontstaan. Het is ook mogelijk dat een journalistieke en/of creatieve keuze niet overeenkomt met jouw voorkeur. Bij terugkoppeling zullen wij onze beoordeling toelichten.
Als een klacht terecht is, zal de omroep een corrigerende maatregel nemen en proberen herhaling te voorkomen.