Live!

Live! is in programma mei allinne mar live muzyk. Wat ha muzikanten en publyk it meast mist yn de koroana perioade? Live muzyk. Eltse artyst, eltse band wol spylje foar publyk op in poadium. En live spylje jout krekt dat stikje ekstra

Allinne mar jankende gitaren en beukende drums yn it programma Live!? Nee,fansels net. Ek country, blues, regea, prog rock en singer/songwriters komme oan bar.

Freddie Scheltema dûkt yn syn platenkast, strúnt op YouTube en ûntdekt op Spotify de beste live muzyk fan 1960 oan no.

Uitzending Gemist

Live! is onderdeel van het Wisselprogramma. De uitzendingen van Live! zijn te beluisteren op de data 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december 2022.