Over ons

Over ons
Stichting Radio Spannenburg is opgericht in 2011. Per 1 januari 2014 is zij officieel de lokale omroep van de nieuwe gemeente de Friese Meren (per 1 juli 2015 de Fryske Marren). De naam Radio Spannenburg is door de medewerkers gekozen, omdat de toren van Spannenburg als het ware het zichtbare centrale punt van het grondgebied van de gemeente is. Bovendien is het een voor bewoners maar zeker ook voor bezoekers van dit gebied een bekend en herkenbaar baken. Symbolisch is dat precies wat Radio Spannenburg als visie uitdraagt: herkenbaar en zichtbaar in het eigen gebied.

Bestuur

  • Siebren Hoekstra | voorzitter
  • Jonathan Mink | secretaris
  • Tineke Zuidema | penningmeester
  • Hans Eisma | bestuurslid
  • Lucas Hoogkamp | bestuurslid
  • Roelof Muurling

We zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer: 0514-602121 en via het e-mailadres: info@radiospannenburg.nl.

Als bestuurslid van deze stichting sta je ergens voor.

Om deze hele groep vrijwilligers te motiveren, stimuleren en de persoon op de goede plek te plaatsen valt niet altijd mee. Maar ik moet zeggen dat al onze medewerkers van Radio Spannenburg gigantisch hun best doen om programma’s te maken waar de lokale omroep van de Fryske Marren voor staat. Jong en oud presenteren hier diverse programma’s, met natuurlijk muziek als Fries, Hollands en Engelstalig, maar ook nieuws uit de regio, interviews, natuur & cultuur, kerkdiensten en verzoek programma’s. En zijn er activiteiten in de gemeente, dan komen wij ook op locatie.

Radio Spannenburg is een omroep waar een frisse wind door waait en dáár sta ik voor.

Vriendelijke groet,

Siebren Hoekstra
Voorzitter van de stichting Radio Spannenburg

Geschiedenis
In de aanloop van de fusie tussen de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterland zijn de lokale omroepen op zoek gegaan naar een samenwerkingsverband om het lokale media-aanbod van de nieuw gemeente te verzorgen. Radio Lemsterland en Radio Gasterlân waren in die tijd actief in twee van de drie gemeenten. De besturen en medewerkers zijn door gesprekken en uitwisselingen van programma’s tot de conclusie gekomen dat zij prima samen een kwalitatief aanbod konden verzorgen. De besturen hebben de voorwaarden samen voorbereid om in 2011 een nieuwe stichting op te kunnen richten waar de activiteiten van beide omroepen in onder konden worden gebracht. Nadat dit was gerealiseerd, zijn al snel de uitzendingen op elkaar aangepast zodat er, weliswaar op twee zenders, een aansluitend aanbod aan radioprogramma’s kon worden verzorgd.

Aanbod
Het aanbod aan programma’s is zoals de samenstelling van de inwoners van de gemeente: gevarieerd, eigenzinnig, lokaal georiënteerd en herkenbaar. Er is een breed palet aan soorten programma’s. Informatie, actualiteiten, zingeving en cultuur zijn volop vertegenwoordigd. De Friese taal, de identiteit van de provincie, wordt daar waar mogelijk gebruikt maar niet uitsluitend. Voor iedereen is er wel iets van zijn of haar gading te beluisteren. De programma’s worden gemaakt en gepresenteerd door enthousiaste vrijwilligers. In leeftijd variërend van 12 tot 90+. Jong en oud kan een bijdrage leveren. Het wettelijk verplichte Programma Bepalend Orgaan doet een uitspraak over alle programma’s en legt hiermee verantwoording af aan het Commissariaat van de Media. De programmacoördinator beoordeelt vooraf of een programma past binnen de wettelijke kaders en waar dit het best tot zijn recht komt in de totale programmering.