Sneinske muzyk

“Sneinske muzyk” ferwiist nei muzyk dy’t past bij it sneinske gefoel fan in soad minsken. De draaide ferskes bestean ut geastlike- country- en/of libbenslieten. De ferskes stean faken yn ferban mei lok en tsjinslach yn it deistich libben. Genietsje mei nei dit soarte lieten. Romke makket graach elke wike wer in moai programma foar jo klear.

Het ‘levenslied’ is een lied waarin zaken uit het dagelijkse leven worden bezongen. De tekst gaat over de voor- en tegenslagen in het menselijk bestaan en heef vrijwel altijd een moraal.
Het levenslied roept een sentimenteel of melodramatisch gevoel op. Een afgeleide is de smartlap. Met de smartlap wordt een verhaal verteld met een kop en een staart, dat verplicht slecht afloopt. Daarom wordt de smartlap wel aangeduid als zijnde ‘vals sentimenteel’.

De programma’s binne hjir noch 14 dagen lang nei te belusterjen. Voor hen die een programma hebben gemist, is het goed te weten dat de uitzendingen ook 14 dagen lang te beluisteren zijn  op Romke’s eigen website: www.frisiana.frl compleet met de playlisten. Op deze website vind u ook historische info over Romke’s “Frisiana” (piraten) verleden.

Uitzending Gemist